Liên hệ với Bằng Nguyễn

Nếu cần liên hệ với mình (Bằng Nguyễn), vui lòng gửi email hoặc điện thoại theo thông tin bên dưới:

  • Email: bangnx@caotuoi.vn
  • Điện thoại: 08 6864 8080

Hoặc ghé thăm Bằng Nguyễn Blog (www.caotuoi.vn) trên mạng xã hội:

Trân trọng./